Громадське формування з охорони громадського порядку

“Козацька дружина”  та “Міська спецдружина”

Головна сторінка

Статут,

Козацький кодекс

Положення про чини

Укази президента України

СКП-СУ «Військо Запорозьке”

Шевченківський районний штаб ГФ

20 річниця Полтавського  куреня

Громадські формування ОГП

Фотоархів

  

       Згідно з Законом України “Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного                        кордону” (Стаття 12)  членами громадських формувань з охорони громадського  порядку і  державного  кордону можуть бути громадяни України,  які досягли 18-річного  віку,  виявили  бажання  брати  участь   у   зміцненні правопорядку  і  в  охороні державного кордону та здатні за своїми діловими,  моральними якостями і  станом  здоров'я  виконувати  на добровільних засадах взяті на себе зобов'язання.

     Члени громадських  формувань з охорони громадського порядку і державного кордону можуть брати участь у забезпеченні правопорядку та  охороні  державного кордону за місцем реєстрації цих об'єднань та лише після  проходження  відповідної  правової та  спеціальної підготовки  в  органах внутрішніх справ,  підрозділах Прикордонних військ України  і  одержання  в  органі  місцевого  самоврядування посвідчення  члена  громадського  формування (малюнок 1) і нарукавної пов'язки, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України. Підготовка членів зазначених громадських формувань здійснюється у порядку, що встановлюється Міністерством внутрішніх справ України і  Державним комітетом у справах охорони державного кордону України. Не можуть   бути  членами     зазначених  громадських  формувань особи,  які порушують громадський порядок, особи, судимість з яких не  знята  або  не  погашена  у встановленому законом порядку,  та раніше засуджені за умисні злочини,  хворі на   хронічний алкоголізм і наркоманію, визнані в судовому порядку недієздатними чи обмежено дієздатними,  та інші  особи  у  випадках,  передбачених  законами України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 Зразок посвідчення члена ГФ (мал. 1)

 

 

       Після отримання посвідчення, члена громадського формування закріплюють за одним із громадським          пунктом охорони громадського порядку: громадський пункт з охорони порядку № 2, ( ДПП № 2), вул. Володарського, 8 б;  громадський пункт з охорони порядку № 3 ( ДПП № 4), вул. Калініна, 11; громадський пункт з охорони порядку № 4 (ДПП № 9), вул. Ю. Победоносцева, 4; громадський пункт з охорони порядку № 5 (ДПП № 10), вул. Станіславського, 2/14; громадський пункт з охорони порядку № 6 (ДПП № 6), вул. Фрунзе, 65  та видають індивідуальний графік чергування (малюнок 2) який затверджує керівник формування та заступник начальника Полтавського відділу поліції ГУ НП. Чергування відбувається з 18.00 до 21.00 (крім вихідних), особливий графік чергування може встановлюватись районним штабом ГФ під час проведення святкових заходів тощо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 Зразок графіка чергування члена громадського формування (мал. 2)

 

 

       Кожен член громадського формування несе персональну відповідальність за прийняття участі в охороні     громадського порядку згідно з графіком. До членів  громадського  формування  з  охорони  громадського порядку  і  державного  кордону,  які  несумлінно  ставляться  до виконання  своїх  обов'язків,  можуть  застосовуватися за рішенням загальних зборів або керівного виконавчого органу цього об'єднання стягнення у  вигляді  попередження,  догани,  виключення із членів громадського формування (Стаття 18 ЗУ “Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону”).

 

Подпись: З Р А З О К

Керівник формування                          С.В. Данілов

Г Р А Ф І К   Ч Е Р Г У В А Н Н Я

 

Макуха Олександр Олександрович

зарахований до формування, наказ № 31

  від «27» травня 2005р.

Участь в охороні громадського порядку:

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Заступник начальника

 Полтавського відділу поліції  ГУНП

_____________________

 

_____________________

фактична адреса:

вул. Станіславського, 2/14

контактний телефон: 099 740—58—62

Заіка Віталій Миколайович

дата

захід

07.01

охорона громадського порядку на ОП № 3

21.01

охорона громадського порядку на ОП № 3

12.02

охорона громадського порядку на ОП № 3

25.02

охорона громадського порядку на ОП № 3

16.03

охорона громадського порядку на ОП № 3

29.03

охорона громадського порядку на ОП № 3

14.04

охорона громадського порядку на ОП № 3

27.04

охорона громадського порядку на ОП № 3

14.05

охорона громадського порядку на ОП № 3

28.05

охорона громадського порядку на ОП № 3

09.06

охорона громадського порядку на ОП № 3

22.06

охорона громадського порядку на ОП № 3

16.07

охорона громадського порядку на ОП № 3

29.07

охорона громадського порядку на ОП № 3

05.08

охорона громадського порядку на ОП № 3

18.08

охорона громадського порядку на ОП № 3

01.09

охорона громадського порядку на ОП № 3

15.09

охорона громадського порядку на ОП № 3

03.10

охорона громадського порядку на ОП № 3

17.10

охорона громадського порядку на ОП № 3

05.11

охорона громадського порядку на ОП № 3

19.11

охорона громадського порядку на ОП № 3

07.12

охорона громадського порядку на ОП № 3

21.12

охорона громадського порядку на ОП № 3