Віра, Воля, Україна!

ОКГО  “Полтавська  Паланка“

Головна сторінка

Статут,

Козацький кодекс

Положення про чини

Укази президента України

СКП-СУ «Військо Запорозьке”

Шевченківський районний штаб ГФ

20 річниця Полтавського  куреня

Громадські формування ОГП

Фотоархів

В даний час козаки мають персональні козацькі чини. Система цих чинів відображена у цьому положенні.

Авторитет   козацьких чинів безсумнівно високий. В основі цього авторитету лежить та обставина, що вони коротко й виразно визначають   військову   кваліфікацію   козака, службовий стаж і військовий досвід козака.

Вся  служба  козаків  тісно  пов'язана  з козацькими чинами.

З першого дня, вступаючи у Військо, молода людина, якій виповнилося 18 років, з цього рубежу - козак починає свій рух по сходинках козацьких чинів. Не легка козацька служба загартовує козака. Він зміцнюється фізично, набуває військових звань. Нині, поки немає козацьких училищ, для козака відкриті військові інститути України.

Допризовну підготовку молоді козаки проходять в Школах джур.

Система козацьких чинів нерозривно пов'язана із загальним станом козацтва і знаходиться під впливом ряду причин. Об'єктивно їй властива змінність причина того, що на кожному історичному етапі вона набуває власну, властиву тільки даному етапу, структуру.

Структуру козацьких чинів і порівняльну таблицю козацьких військових чинів та армійських звань наводимо нижче.

Козацькі чини у розвитку Війська Запорозького відіграють велику роль в стимулюванні служби в козацтві.

Достроково козацькі  звання присвоюються у таких випадках:

· за мужність і особисту хоробрість;

· за особливі заслуги перед церквою;

· за особливі заслуги перед державою;

· за особливі заслуги "За відродження і розвиток козацтва".

Позбавлення козацьких звань здійснюється наказами посадових осіб на ступінь вище тих, хто їх присвоїв.

п/п

Козацький чин

Військове звання

Строк служби в козацькому чині

Строк служби в військовому званні

1

2

3

4

5

1

козак

рядовий

 -

 

 

2

значковий

єфрейтор

через 0,6 року

протягом 1 року

3

молодший

вістун

молодший сержант

через 0,6 року

протягом 1 року

4

вістун

сержант

через 1 рік

протягом 1 року

5

старший вістун

старший сержант

через 1 рік

протягом 1 року

6

молодший чотар

старшина

через 1 рік

протягом 1 року

7

чотар

 прапорщик

через 1 рік

через 2 роки

8

старший чотар

 старший прапорщик

через 1 рік

через 2 роки

9

підхорунжий

молодший лейтенант

через 1 рік

через 1 рік

10

хорунжий

лейтенант

через 1 рік

через 1 рік

11

сотник

старший лейтенант

через 2 роки

через 2 роки

12

підосавул

капітан

через 2 роки

через 2 роки

13

Осавул

майор

через 3 роки

через 3 роки

14

військовий старшина

підполковник

через 4 роки

через 4 роки

15

полковник

полковник

через 4 роки

через 4 роки

16

генерал-осавул

генерал-майор

-

-

17

генерал-хорунжий

генерал-лейтенант

 -

-

18

генерал-полковник

генерал-полковник

 -

 

-

19

Гетьман Війська

генерал армії

-

-

 

 

Положення про чини, козацький однострій,

козацька атрибутика та нагороди

Однострій козаків

Шеврон обласної козацької організації

“Полтавська паланка”

Нашивки та петлиці старшини Спілки козаків Придніпров'я, обласної козацької організації “Полтавська паланка”, нашивки сотень Полтавського міського козацького куреня КВЗН та козацьких куренів

Шеврон Спілки козаків Придніпров'я 

“Придніпровський  кош”

 

 

Літній                                      Зимовий